ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


แพ็คเกจตรวจหาเชื้อโควิด-19 .. PACKAGE COVID-19 TEST


บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมใบรับรองแพทย์
หมดกังวล ตรวจ – รู้ผล – ลดการแพร่เชื้อ ตรวจได้แล้ววันนี้ที่…โรงพยาบาลลานนา


ลำดับ รายการ วิธีตรวจ ราคา ระยะเวลารู้ผล
1 ตรวจโควิด-19 (Anti Body IgG , IgM)  ตรวจโดยการเจาะเลือด
(Serum)
1,000 1 ชั่วโมง
2 ตรวจโควิด-19 (Covid Ag) ตรวจสารคัดหลั่งจากจมูก
(Nasal swab)
1,200 2-3 ชั่วโมง
3 ตรวจโควิด-19 (Covid-PCR) ตรวจสารคัดหลั่งจากคอและจมูก
(Nasal , Throat swab)
3,000 24 ชั่วโมง
4 ตรวจโควิด-19 Covid-PCR (stat)
แบบรู้ผลด่วน
ตรวจสารคัดหลั่งจากคอและจมูก
(Nasal , Throat swab)
4500 3 ชั่วโมง
(08.00 – 13.00 น.)
5 ใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 วินิจฉัยและรับรองผลโดยแพทย์ 250 นัดรับหลังรู้ผลการตรวจโควิด-19
6 ตรวจโควิด-19 ไปประเทศจีน
 

ตรวจแบบขอผลด่วน
- ตรวจโควิด-19 Covid-PCR (stat)
  แบบรู้ผลด่วน

- ตรวจโควิด-19 (Anti Body IgG , IgM)
- ใบรับรองแพทย์
- ตรวจสารคัดหลั่งจากคอและจมูก
(Nasal , Throat swab)
- ตรวจโดยการเจาะเลือด
(Serum)
5,750 3 ชั่วโมง
  ตรวจแบบปกติ
- ตรวจโควิด-19 (PCR)
- ตรวจโควิด-19 (Anti Body IgG , IgM)
- ใบรับรองแพทย์
- ตรวจสารคัดหลั่งจากคอและจมูก
(Nasal , Throat swab)
- ตรวจโดยการเจาะเลือด
(Serum)
4,250 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134727UPDATE ณ วันที่ 17 เมษายน 2564

Share
        
 ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กไส้เลื่อน
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital