ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
(Dengvaxia)

 


การแพทย์ก้าวไกล  โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ พร้อมให้บริการ
"วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ชาวเหนือแล้ววันนี้ ...

        "โรคไข้เลือดออก" เป็นกันได้ตลอดปี .. ความรุนแรงของโรคคือภาวะช็อกจากปริมาตรของเลือดลดลง กว่าจะมาถึงมือแพทย์ก็สายเสียแล้ว แต่เป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้ มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกสำเร็จแล้ว..

        "วัคซีนไข้เลือดออก" เข็มแรกของโลกชื่อว่า “เด็งวาเซีย” (Dengvaxia) ผลิตโดยบริษัท ซาโนฟี ปลาสเตอร์ ของฝรั่งเศส โดยนำเทคโนโลยีจากการวิจัยร่วม 5 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ในอาสาสมัครกว่า 20,000 ราย และการทดลองในอีก 5 ประเทศในละตินอเมริกา ในอาสาสมัครจำนวนเท่าๆกัน เป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ถึง 4 สายพันธุ์

        วัคซีนตัวดังกล่าวสามารถควบคุมโรคได้ร้อยละ 65.6% ถือว่าสามารถควบคุมได้สูงในระดับหนึ่ง แต่สามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้สูงถึงร้อยละ 80-90%

*** เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 9-45 ปี และผู้ที่อยู่ในชุมชนที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก**
*** ฉีด 3 เข็ม ห่างกันเข็มละ 6 เดือน ***

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ราคาเข็มละ 3,000 บาท

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-999-777


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

Share 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital