ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา

 

  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2560
  
  โปรแกรม 1
    - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)

    - ตรวจเอกซเรย์ทรวงองฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
    - ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
  ราคา 500 บาท

  โปรแกรม 2
    - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
    - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
    - ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
    - ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
(งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง)
  ราคา 460 บาท

  โปรแกรม 3
    - ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
    - ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
    - ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride HDL, LDL)
(งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง)
  ราคา 650 บาท

  โปรแกรม 4
    - ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap Smear + ค่าแพทย์ + ค่าอุปกรณ์)
  ราคา 560 บาท

  ใช้สำหรับผู้ที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลลานนา
  หมายเหตุ ต้องการตรวจรายการอื่นเพิ่มจากโปรแกรมปกติ สามารถตรวจได้ในราคาลด 10% จากราคาปกติ
  เพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยประกันสังคม ใช้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกได้ที่ ชั้น 5 อาคารบี ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.

Share

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital