ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  หุ่นยนต์จัดยา (Robot Medcine)

 

หุ่นยนต์จัดยา (Robot medcine) ช่วยจัดยาได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

        เข้าสู่ปีที่ 34  แล้ว ..”โรงพยาบาลลานนา  มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด”  ตามวิสัยทัศน์  สิ่งใดที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้มากที่สุด  ก็จะต้องเสาะหามาใช้ในโรงพยาบาลให้ได้   ดังเช่นเทคโนโลยีใหม่ “หุ่นยนต์จัดยา”  เครื่องนี้ นำเข้ามาจากต่างประเทศ  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดการบริการให้ยา สำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ให้ เป็นด้วยความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดจากการจัดยาโดยบุคคล  ซึ่งเกิดการผิดพลาดง่าย 

        หุ่นยนต์นี้  เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาตรฐานสามารถจัดเรียงยาไว้ภายในได้มากกว่า 400 ชนิดต่อครั้ง นอกจากนี้ยังมีช่องทางพิเศษสำหรับเติมยาที่อาจถูกทำลาย หรือมีความไวต่อความชื้นและแสง การเตรียมยาประเภทนี้ เภสัชกรจะมีการเตรียม และบรรจุยาลงในทางพิเศษนี้ และยาที่ได้รับออกมาจากหุ่นยนต์ หรือเครื่องจะบรรจุลงในซองที่ปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมที่จะให้ผู้ป่วยได้รับประทานเป็นมื้อๆ เพื่อคงประสิทธิภาพของยา และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการรักษาผู้ป่วย
 
        หุ่นยนต์นี้มีการควบคุมการทำงานโดยเภสัชกร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยแต่ละคน และมีระบบการเตือนเมื่อมีการสั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการให้ยาที่ผู้ป่วยแพ้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น การจัดยาให้กับผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์นี้ จะเป็นระบบที่เรียกว่า ยูนิตโด้ส (unit dose) ซึ่งจะบรรจุลงเป็นซองที่ปิดผนึกพร้อมให้ผู้ป่วยรับประทานเป็นมื้อๆ และทุกซองจะมีการระบุวันที่รับประทาน เวลา ชื่อผู้ป่วย ห้องผู้ป่วย รายการยาและจำนวนไว้อย่างชัดเจน พยาบาลสามารถ ทวนซ้ำได้ ก่อนให้ยาแก่ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยา ถูกชนิด ถูกคน ถูกเวลา ดีกว่าการจัดยาแบบเดิม ที่พยาบาล 1 คน ต้องจัดยาใส่แก้วพร้อมกันหลายๆ ห้อง ที่จะทำให้โอกาสผิดพลาดของการจัดยามีมากกว่า   
เทคโนโลยีใหม่ ที่โรงพยาบาลานนา นำมาใช้  เทียบเท่ากับการรักษาในกรุงเทพเลยนั้น ยังมีอีกนะครับ ซึ่งจะทยอยนำเสนอ ในฉบับต่อๆไป ..

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777

 

Share

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                           

 
designed by Lanna Hospital