ลงทะเบียน & ตรวจสถานะการชำระเงิน


แพ็คเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โรงพยาบาลลานนา


Package Sinopharm Lanna Hospital
         โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการยื่นขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรับการจัดสรร มาบริการประชาชนแล้วขณะนี้ จึงได้จัดทำแพ็คเกจสุขภาพ ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โรงพยาบาลลานนา ดังนี้

Package ที่ 1 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม) ราคา 2,054 บาท
         1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)
         อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
            - ราคาเข็มละ 777 บาท
            - ค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท (เข็มละ 250 บาท รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม)

Package ที่ 2 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม) + ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ราคา 2,854 บาท
         1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)
         อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
            - ราคาเข็มละ 777 บาท
            - ค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท (เข็มละ 250 บาท รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม)
         2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19
            - เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
            - นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าตรวจแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)

Package ที่ 3 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม) + ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 2,504 บาท
         1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)
         อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
            - ราคาเข็มละ 777 บาท
            - ค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท (เข็มละ 250 บาท รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม)
         2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
            - นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าวัคซีนไข้หวัดไข้ ราคา 450 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)

Package ที่ 4 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม) + ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 + ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 3,304 บาท
         1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)
         อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
            - ราคาเข็มละ 777 บาท
            - ค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท (เข็มละ 250 บาท รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม)
         2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19
            - เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
            - นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าตรวจแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)
         3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
            - นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าวัคซีนไข้หวัดไข้ ราคา 450 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)

Package ที่ 5 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม) + ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 + ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 4,303 บาท
         1. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)
         อัตราค่าวัคซีน ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
            - ราคาเข็มละ 777 บาท
            - ค่าบริการฉีดวัคซีน 500 บาท (เข็มละ 250 บาท รวม 1 คน ต้อง จ่าย 2 เข็ม)
         2. ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19
            - เป็นการตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 (Covid-19 Antibody Level Test
            - นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าตรวจแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,200 บาท)
         3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
            - นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - ค่าวัคซีนไข้หวัดไข้ ราคา 450 บาท (ราคาปกติ 800 บาท)
         4. ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม ลานนาอุ่นใจ
            - นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์
            - กรุณางดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง เพื่อเข้าตรวจ
            โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท โดยมีรายการตรวจดังนี้
                   1). ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
                   2). ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
                   3). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
                   4). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
                   5). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (HDL)
                   6). ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (LDL)
                   7). ตรวจสมรรถการทำงานของตับภาพตับ (SGOT)
                   8). ตรวจสมรรถการทำงานของตับภาพตับ (SGPT)
                   9). ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
                   หมายเหตุ : โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เป็นราคาเหมาจ่ายทั้งโปรแกรม ไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายการตรวจบางรายการได้


โดยท่านสามารถเลือกแพ็คเกจได้ตามต้องการ และชำระเงินในระบบ พร้อมกับเลือกวันเข้าฉีดด้วยตนเอง ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.lanna-hospital.com


ขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลลานนา


สถานที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น - 16.00 น.


***กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงิน ของท่านเพื่อขอใช้สิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่***