"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"CLICK TO HOME LANNA HOSPITAL

 

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel. 052-134-777 ; Fax. 052-134-789
Copyright © 2010 Lanna Hospital