ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


โรงพยาบาลลานนา ร่วมโครงการ สปสช.
ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลลานนา ร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตามที่สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้มีการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจโควิด-19 ก่อนปลดล็อกประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงบริการของประชาชนในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีมากขึ้น ที่เดินหน้าคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก (Active case finding)  ลงตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุด เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนมารักษา และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้เหลือน้อยที่สุด

โรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  เป็นโรงพยาบาลเอกกชนที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ แยกออกมาเป็นสัดส่วน มีทีมงานแพทย์พยาบาลพร้อมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค COVID-19

- เป็นสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ โดยค่าใช้จ่ายของการให้บริการตรวจของผู้ที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ จะเบิกจ่ายตรงกับภาครัฐ

- มีห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของตนเอง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทำแล็บตรวจโควิด-19 ได้เองแล้ว ไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น ทำให้รู้ผลไว ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านั้น

- มีระบบการรายงาน ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล ที่ผ่านการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

- มีระบบการคัดแยกคนไข้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยโดยบุคลากรมีความชำนาญการในการป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ

เงื่อนไขเข้ารับบริการ ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลลานนา

1. เป็นคนไทย ที่มีสิทธิ์ บัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ
2. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ
- เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19
- ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก
- ไปสถานที่รวมกลุ่มคน อาทิ ชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะ
- สัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัย หรือ ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ
3. ต้องสงสัยมีอาการ COVID -19 มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือมีโรคปอดอักเสบ
4. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือหาสาเหตุไม่ได้

ขั้นตอนให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid – 19

1. ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณจมูก (Nasopharyngeal swab) และการลำคอ (Throat swab) 
2. ส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการใช้ระยะเวลารายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
3. กรณีที่ผู้รับบริการเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงเฝ้าระวัง อาจจะได้รับการพิจารณาเพื่อนอนรักษาตัวในห้องแยกโรคเดี่ยวที่โรงพยาบาล


สนใจเข้ารับบริการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา  โทร.052-134 777


UPDATE ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

Share

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
 ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดแผลเล็กไส้เลื่อน
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

          

 
designed by Lanna Hospital