ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


นโย
บายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) โรงพยาบาลลานนา

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ www.lanna-hospital.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ เว็บไซต์ www.lanna-hospital.com นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

การใช้ประโยชน์ของ Cookies


เราใช้ Cookies เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือไม่

โรงพยาบาลลานนา อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใด  ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล  คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวก  หรือช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น


แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา
เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 052 134 777 ต่อ 3315-3318
เบอร์โทรสาร 052 134 789
อีเมล hrlanna@hotmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Share

 

        

นโยบายความเป็นส่วนตัว
โรพยาบาลลานนา

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ของผู้รับบริการ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
สำหรับพนักงาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับคู่ค้าและคู่สัญญา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด
นโยบายการใช้คุ๊กกี้
          

           

 
designed by Lanna Hospital