ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  กองทุนเงินทดแทน

 

  บาดเจ็บในงาน ใช้บริการ รพ.ลานนา ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

 

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน ปี 2553 แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2553 นี้เป็นต้นไป     หากเกิดการบาดเจ็บในการทำงาน สามารถเข้ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาลลานนา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายได้แล้ว (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของรพ.ลานนา)

ติดต่อสอบถาม..หรือประสานงานเรื่องการส่งตัวได้ทุกวันที่ ..
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999777

Share

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                  

 
designed by Lanna Hospital