ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา Dental Clinic

 

  ศูนย์ทันตกรรม  DENTAL CENTER

     เปิดให้บริการที่ชั้น 2 ตรงข้ามศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการด้านทันตกรรม
โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือปลอดเชื้อ (Sterilized Techniques) 

       

ตารางแพทย์ศูนย์ทันตกรรม
ชื่อแพทย์ วันออกตรวจ เวลา
ทพญ. ขนิษฐา ศรีสมบูรณ์

จันทร์-ศุกร์
เสาร์

08.00 - 17.00
08.00 - 12.00
ทพญ. จุฬาวดี ฮั่นตระกูล อาทิตย์ - อังคาร
พุธ
ศุกร์
08.00 - 17.00
12.00 - 20.00
08.00 - 20.00
ทพ. วิชพงศ์ อิศรางพร

พุธ

10.00 - 12.00
ทพ. ศิระ ฮั่นตระกูล อังคาร
ศุกร์
12.00 - 20.00
17.00 - 20.00
ทพญ. พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์ จันทร์ 17.00 - 20.00

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 053-999-777

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital