ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  อัตราค่าบริการห้องพัก โรงพยาบาลลานนา

 

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้อง Deluxe (VIP)
2,500
380
800
300
3,980
2.
ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก B (เด็ก)
1,300
310
500
200
2,310
3. ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก C
1,300 310 500 200 2,310
4.
ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก A
1,100
310
500
200
2,110
5.
ห้องรวม 6 เตียง
(ชาย/หญิง)
300
310
500
200
1,310
6.
ห้องเด็กอ่อน
(Nursery)
450
-
500
200
1,150
7.
ห้องเด็กอ่อนใช้ตู้อบ
(Nursery)
650
-
500
200
1,350
8.
ห้อง ICU เด็กอ่อน
(NICU)
1,600
-
800
400
2,800
9.

ห้องผู้ป่วยหนัก
(ICU 1, 2)

1,600
-
1,000
400
3,000
10.
ห้องรอคลอด
850
310
500
200
1,860
   
         

 กรณีผู้ป่วยต้องการพักในห้องเดียวกัน

         

ประเภทห้อง

ราคาต่อวัน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ รวมค่าบริการ/วัน
1.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 1
1,300
310
500
200
2,310
2.
ห้องพิเศษเดี่ยวตึก B (เด็ก) เตียงที่ 2
900
310
500
200
1,910
3.
ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก C เตียงที่ 1
1,300
310
500
200
2,310
4.
ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก C เตียงที่ 2
900
310
500
200
1,910
5.

ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก A เตียงที่ 1

1,100
310
500
200
2,110
6. ห้องพิเศษเดี่ยว
ตึก A เตียงที่ 2
700 310 500 200 1,710

                                         รับชมภาพห้องพักผู้ป่วย คลิก>>>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลลานนา
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053) 999-777

: ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 

Share


     

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                

 
designed by Lanna Hospital