ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์มะเร็งสตรีนรีเวช โรงพยาบาลลานนา
 

การให้บริการศูนย์มะเร็งสตรีนรีเวช

1. บริการให้คำแนะนำ การป้องกันและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี : การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA test) การตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจทางเซลล์วิทยา แบบแผ่นบาง (liquid based cytology / Thin Prep) การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV Vaccine)

2. บริการให้คำแนะนำการป้องกันและการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่โดย : การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography) การตรวจหาสารที่สร้างจากเซลล์มะเร็ง (CA-125, CA19-9, CEA ฯลฯ) การตรวจด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

3. บริการให้คำแนะนำ การป้องกันและการตรวจคัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดย : การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography) การตรวจเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยหลอดดูดขนาดเล็ก

4. บริการให้คำปรึกษาและให้การรักษามะเร็งอวัยวะเพศสตรี เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ฯลฯ ด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัดและการฉายรังสี

"ให้บริการป้องกันและรักษามะเร็งในสตรี "

    ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมะเร็งสตรี ให้บริการวิธีการป้องกันมะเร็งสตรีที่ทันสมัยในภาคเหนือ
    ให้บริการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูกและมะเร็งสตรีอื่นๆ ด้วยการผ่าตัด
    เคมีบำบัด (และการฉายรังสี)

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 053-999-777

ตารางแพทย์ศูนย์มะเร็งนรีเวช
ชื่อแพทย์ วันออกตรวจ เวลา
นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

อังคาร

17.00 - 20.00
นพ. ศิริชัย เชื้อเมืองพาน จันทร์
17.00 - 20.00
นพ. ศิริชัย เชื้อเมืองพาน พุธ 17.00 - 20.00
ศ.นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์

เสาร์ - อาทิตย์

09.00 - 12.00

 

อัพเดท ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

Share

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital