ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ปกป้องทั้งครอบครัว ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2021

    ปกป้องทั้งครอบครัว ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รุ่นใหม่ 2021

    
ป้องกันตัวเองไข้หวัดใหญ่มีด้วยกันหลายสายพันธุ์ในทั่วโลกนี้    จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่เสมอ   … ดังนั้นเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารัก    จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี     เพื่อลดอาการรุนแรงของโรคเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่    โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ...

โรงพยาบาลลานนา
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จะเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีเอง โดยสำหรับวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ในปี 2021 นี้ จะสามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสได้ดังต่อไปนี้

    1. สายพันธุ์ A / Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus
    2. สายพันธุ์ A / Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus
    3. สายพันธุ์ B / Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
    4. สายพันธุ์ B / Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอีกวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดที่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งหมด แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้มาก ลดโอกาสที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตลงได้ ทั้งนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) หรือก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  


โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ใหม่ 2021 แล้ว
1. สำหรับบุคคลทั่วไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ใหม่ 2021
ราคา เข็มละ 800 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
2. ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม  สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 450 บาท
3. สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ... (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564)

สนใจรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-727
ห้องฉีดวัคซีน อาคาร B   โทร.052-134-777 ต่อ 2114
แผนกประกันสังคม  ชั้น 5 อาคาร B โทร.052-134-777 ต่อ 2501
 
  ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
Share

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                 

 
designed by Lanna Hospital