ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ International Information Service (CRD)
 


โรงพยาบาลลานนา เตรียมพร้อมต้อนรับ AEC ด้วยล่ามภาษาญี่ปุ่น และจีนกลาง :

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบริการกับผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างประเทศ ขณะนี้ผู้ป่วยญี่ปุ่นและจีน
  สามารถเคาน์เตอร์บริการลูกค้าต่างประเทศ (International Information Service)
  เพื่อขอใช้บริการล่ามภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นและจีนกลางได้แล้ว

  บริการให้คำปรึกษา และประสานงานเบื้องต้น  :

 • เรื่องสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล  เช่น 
  -   ประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน 
  -   พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
  -   ประกันสุขภาพของบริษัทประกันทุกบริษัท 
  -   ประกันสุขภาพของบริษัทจากต่างประเทศ
 • ประมาณวงเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  รายบุคคล
 • บริการรับปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆ ในโรงพยาบาล

เวลาเปิดทำการ  :
ทุกวัน  เวลา  8.00 น.  -  20.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : โทร . 052-134-777

Share

 

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
 
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

   
designed by Lanna Hospital