ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  แผนกกายภาพบำบัด
 
 
 

ให้บริการกายกาพบำบัดรักษาหลากหลายวิธี 
การใช้เครื่องมือ

 1. แผ่นประคบร้อน / เย็น
 2. เครื่องให้ความร้อนลึกอัลตราซาว์ด
 3. เครื่องให้ความร้อนลึกชนิดใช้ไฟฟ้าคลื่นสั้น
 4. เครื่องช่วยเดินต่างๆ เช่น บาร์คู่ขนาน ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน 4 ขา
 5. เครื่องออกกำลังกาย เช่น ถุงทราย รอก  เครื่องช่วยชนิดแขวน และพยุง
 6. เครื่องดึงคอ / ดึงหลัง
 7. เครื่องช่วยงอ / เหยียดข้อเข่าต่อเนื่อง
 8. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

การใช้แรงจากนักกายภาพบำบัด

 1. การดัดดึง ขยับ ข้อต่อ ต่างๆ
 2. ช่วยและกระตุ้นการออกกำลังโดยใช้เทคนิคทางกายภาพบำบัด
 3. การออกกระทำต่อส่วนที่มีปัญหา เช่น การเคาะปอด เพื่อช่วยระบายเสมหะ

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางกายภายบำบัด

 • แนะนำท่าทาง การปฎิบัติตนที่ถูกต้องในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน
 • แนะนำวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดอาการปวด หรือปัญหาต่างๆ
 • แนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

Share

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

   
designed by Lanna Hospital