ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

 

    มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อการสร้างศักยภาพ
ในการตรวจรักษา และวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น

    เครื่องมือ Pulse oximeter สัญญาณชีพที่ 5 นี้ ทำให้แพทย์และพยาบาลรู้ก่อนที่ผู้ป่วยจะเขียว เนื่องจาก
มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งมาก และจะเป็นอันตรายอย่างสูงสำหรับชีวิตของผู้ป่วยเอง จึงเป็นสิ่งที่สมควรต้องมีการวัด
ทุกครั้งในการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย

    ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการวัดสัญญาณชีพที่สำคัญ อันที่ 5 คือ การวัด
ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) โดยการใช้เครื่องมือ
ที่เรียกว่า Pulse oximeter หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจับที่นิ้วของผู้ป่วย
ก็จะสามารถบอกได้ว่าออกซิเจนในร่างกายมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยการวินิจฉัย
ภาวะร่างกายเบื้องต้นของผู้ป่วยได้ดี และแม่นยำมากเพิ่มขึ้นอีก เหมือนกับปัจจัย
ที่ 5 ของการวัดสัญญาณชีพ

    ข้อดีของเครื่องมือ Pulse oximeter นี้คือสามารถชี้ให้เห็นอาการที่ผู้ป่วยทรุดลงได้เร็วและแม่นยำ กว่า
สัญญาณชีพ 4 แบบเดิม ถ้าเราพบว่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจจะเกิดจากการหายใจไม่เพียงพอ
หรือปอดมีปัญหา หรือผู้ป่วยความดันต่ำ อยู่ในภาวะ Shock ก็จะสามารถแก้ไขสาเหตุได้ทันท่วงที เช่น การให้
ออกซิเจนช่วยหรืออาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและทรุดหนักลง

    ผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาล หากสังเกตจะพบว่ามีพยาบาลมาวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ
อัตราการหายใจให้ ทั้งหมดที่วัดเพื่อติดตามสัญญาณชีพ เผื่อในกรณีที่อาการผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงทรุดลง แพทย์
และพยาบาลจะได้ทราบทันท่วงที

  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777

 

Share

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                   

 
designed by Lanna Hospital