ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

    ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
 
 

       “การเล่น.. นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว การเล่น ยังทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์
ที่ดี (EQ) กล่าวคือ มีจิตใจผ่องใสและมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นทั้งสองสิ่งนี้ก็จะส่งผล
ให้สามารถ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา (IQ)”


       ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา  มิได้มุ่งเน้นแต่ในด้านรักษาพยาบาล  แต่ยังมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ควบคู่ไปกับพัฒนาการตามวัย ภายในศูนย์  นอกจากจะประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อม
ให้คำปรึกษา และบรรยากาศ  อบอุ่นเป็นมิตร ยังมีมุมเด็กเล่น (Play Land) สำหรับให้เด็กรู้สึก สนุกสนาน
ผ่อนคลาย เมื่อมาพบแพทย์

 

ตารางแพทย์ศูนย์กุมารเวชกรรม
ชื่อแพทย์ วันออกตรวจ เวลา
พญ. พันทิพา ขัตติพัฒนาพงษ์

จันทร์-เสาร์

08.00 - 12.00
พญ. วีริศา โทนุสิน อาทิตย์-ศุกร์
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
08.00 - 20.00
พญ. วินิตา ทรัพย์ สมบุญ

จันทร์ พุธ ศุกร์

อังคาร พฤหัสบดี
เสาร์

08.00 - 12.00
17.00 - 20.00

08.00 - 12.00
พญ. จันทร์จิรา มีคำ จันทร์ - เสาร์
อังคาร
08.00 - 17.00
08.00 - 20.00
พญ. ฐิตินันท์  ญาณสมเด็จ จันทร์ - เสาร์
พุธ
08.00 - 17.00
13.00 - 17.00
พญ. มุฑิตา  เลิศไพศาลสกุล อาทิตย์ - พุธ และศุกร์

เสาร์

08.00 - 17.00

13.00 - 17.00


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 053-999-777

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital