ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
 
 

 

  ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลลานนาก้าวหน้า ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS

ช่วยรักษาโรคปวดหลัง

              ช่วยขจัดความทรมานที่เกิดจากอาการของโรคภายใต้ความปลอดภัยสูง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา

และค่าใช้จ่ายเดินทางไปรักษาไกลถึงกรุงเทพ ซึ่งนอกจากจะใช้วิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์แบบนี้แล้ว

รพ.ลานนายังเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยให้แก่แพทย์ประจำศูนย์ฯ ด้วยการติดตั้งเครื่อง CT Multi Slices

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาและนำมาซึ่งความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ภายหลังจากที่โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

เปิดให้บริการศูนย์โรคปวดหลังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจำนวนไม่น้อยโดยที่ส่วนใหญ่

ซึ่งเข้ามาด้วยอาการปวดหลังนั้นเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากจะด้วยสาเหตุยอดนิยมที่ตัวกล้ามเนื้อแล้วความ

เสื่อมของกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลัง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยซึ่งหากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่

ถูกต้องผู้ป่วยจะมีโอกาสเข้ารับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีสิทธิ์หายจากอาการที่เกิดขึ้น นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ

รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์โรคปวดหลังที่ รพ.ลานนาเปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปีนั้น ได้ติดตั้งเครื่องมือและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพหลายชนิดเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมให้กับการตรวจวินิจฉัยของแพทย์


              รวมทั้งมีเทคโนโลยีในการรักษาที่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคปวดหลังในทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การตรวจหาความผิดปกติ

ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือ Multi slices CT scan ซึ่งจะสแกนภาพของกระดูกแล้วประมวลผลออกมาเป็น

ภาพเสมือนจริง แบบ 3 มิติ จึงช่วยให้แพทย์เห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

และแม่นยำ สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนั้น นอกจากจะสามารถตรวจหาความผิดปกติของกระดูกสันหลังได้แล้ว

ยังมีประสิทธิภาพในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ตรวจหามะเร็งลำไส้ มะเร็งในสตรี ตรวจหาความ

ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ตรวจหาภาวะหลอดเลือดตีบ เป็นต้น

              นพ.ดุสิต ยังกล่าวต่ออีกว่าเทคโนโลยีในตรวจวินิจฉัยและการรักษาต่างๆ ที่ รพ.ลานนานำมาให้บริการนั้นเป็น

วิธีการแก้ไขที่ปลายเหตุ แต่ผู้ที่มีอาการปวดหลังควรต้องคอยสังเกตอาการของตนด้วยว่ามีความผิดปกติในลักษณะใด

เช่น ปวดเรื้อรัง ปวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการผิดปกติของระบบประสาท อาทิ แขนชา

ขาชา ปวดข้อ ปวดตามปลายนิ้ว คล้ายไฟช๊อตก็อย่านิ่งนอนใจหากแต่ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจ

วินิจฉัยให้แน่ใจและป้องกันไม่ให้อาการลุกลาม

เพราะอาการปวดหลังที่มีสาเหตุมาจากภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้น

ประสาทและหมอนรองกระดูกเสื่อมนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่เข้ารับการรักษาอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหา

อัมพฤกษ์ อัมพาตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

              เทคโนโลยีในการรักษาโรคปวดหลัง ที่มีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังนั้น รพ.ลานนาได้นำ


เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก หรือ MIS มาให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีดังกล่าวเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่

หลายใจปัจจุบันเนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กประมาณ 2-3 ซม. ซึ่งลดลงจากการผ่าตัดแบบเดิมที่มีขนาดประมาณ 15

ซม.จึงช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาในการพักฟื้นสั้นลงขณะที่ความปลอดภัยสูง และที่น่ายินดีคือผู้ป่วยด้วยโรคปวดหลังใน

จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถติดต่อขอรับการรักษาอาการดังกล่าวได้ที่ รพ.ลานนา จังหวัดเฃียงใหม่โดยไม

่ต้องเสียเวลาไปรักษาถึงกรุงเทพดังเช่นที่ผ่านมา

      พร้อมกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับโรคปวดหลัง คลิกที่นี่
      รับชมภาพบรรยากาศในงาน คลิกที่นี่
Share


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์โรคปวดหลัง” รพ.ลานนา โทร.053-999777

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                

 
designed by Lanna Hospital