ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  อัตราค่าเหมาคลอด โรงพยาบาลลานนา

 

 


  อัตราค่าเหมาคลอด...โรงพยาบาลลานนา
  
  คลอดปกติ    ราคา 20,000 น. พักฟื้น 2 คืน 3 วัน

  ผ่าตัดคลอดหน้าท้อง ราคา 32,000 น. พักฟื้น 3 คืน 4 วัน

  กรณีมีส่วนเพิ่ม...
  1. เพิ่มทำหมัน เพิ่ม 4,500 บาท

  หมายเหตุ อัตราค่าคลอดนี้ไม่รวม
  1. ค่าทารกแรกเกิด
  2. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
  3. ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหารสั่งพิเศษ ฯลฯ
  4. ค่าพักฟื้นที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลกำหนด
  5. ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
  6. กรณีที่มารดามีโรคแทรกซ้อน ไม่สามารถใช้ราคาค่าเหมาจ่ายนี้
  7. อัตรานี้ ไม่สามารถใช้กับบัตรส่วนลดใด ๆ ได้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

Share

 

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital