ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


โรงพยาบาลลานนา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA


 

 

          โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ สรพ. ได้ส่งทีมเข้ามาเยี่ยมสำรวจเพื่อการ รับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
โดย มีประเด็นที่น่าชื่นชมดังนี้ ทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและพยายามในการพัฒนา คุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ โครงสร้างการ บริหาร การทบทวน แผนกลยุทธ์ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ การให้บริการและการดูแลผู้ป่วยดียิ่งขึ้น

          อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการรับรู้ความต้องการและรับฟังเสียง สะท้อนของ ผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆ สามารถนำความต้องการมาออกแบบ ระบบบริการที่ตอบสนอง ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การปรับระบบบริการเจาะ เลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การขยายบริการ เพิ่มห้องผู้ป่วยหนัก ICU 2, การ ปรับขยายพื้นที่และย้ายแผนกฉุกเฉิน
ให้ออกมาติด ทางเข้าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ด้านหน้าอาคาร A เพื่อรถรับ-ส่งผู้ป่วยจะได้เข้าถึงง่าย, การจัด บริการแบบ One stop service ในบริการ ผู้ป่วยนอกประกันสังคม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกผู้ป่วยเด็กและสูตินรีเวช, การจัดบริการโทรศัพท์ เตือนนัดตรวจแพทย์ ล่วงหน้า เป็นต้น

          นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปิดเผยถึงความมุ่งมั่น และตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลลานนา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความ พึงพอใจในการบริการ และความปลอดภัยในการรักษาสูงสุด จึงได้เริ่มพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลลานนา จนผ่าน มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับ HA (Hospital Accreditation)

          นับเป็นสิ่งที่น่ายินดี สำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ที่โรงพยาบาลลานนาได้รับการรับรองมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล และถือ เป็นของขวัญอันน่าภาคภูมิใจสำหรับชาวลานนาทุกคน ในโอกาสครบรอบ 37 ของการเปิดให้บริการ และเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่น และ พัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้ง สมดังวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

               

 
designed by Lanna Hospital