ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา

 

ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา  เปิดให้บริการแล้ว

"ปวดท้อง อย่ามองข้าม อาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คุณคิด"
   ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา บริการให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุ และรักษาโรคปวดท้อง ด้วยการส่องกล้อง
โปรแกรมการส่องกล้องทางเดินอาหาร (Package) โรงพยาบาลลานนา
รายการตรวจ (Procedure) วันนอนโรงพยาบาล Package(รวม DF)
1). การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบน
(EGD, include clo test)
OPD 12,000
2). การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง
(Colonoscopy)
OPD 16,500
3). การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (EGD + Colonoscopy) OPD 27,000
4). การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (EGD with biopsy) OPD 15,000
5). การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy with biopsy) OPD 18,500
6). การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (EGD and Colonoscopy with biopsy) OPD 31,000
7). การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule endoscopy) 1 คืน 45,000

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องส่องกล้อง ค่าห้องหักฟื้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง ค่าทีมแพทย์
ค่าวิสัญญีแพทย์ แต่ไม่รวมค่ายารักษาโรคที่พบเช่น ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร (ถ้ามี)
2. ราคานี้ไม่รวมค่าตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy) (ถ้ามี)
3. ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน(ถ้ามี)
4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้าโครงการประกันราคา


เปิดให้บริการ ... วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น และวันอังคาร , พฤหัสบดี วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562


Share

 

 

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมความงามใบหน้า

                  

 
designed by Lanna Hospital