ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT 128 Slice โรงพยาบาลลานนา
 
 

  CT 128 Multislices ... เร็วและแม่นยำสูง

         CT  128 SLICE  เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องนี้มีโปรแกรมช่วยลดปริมาณรังสี ทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยลงกว่า CT SCAN ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

  CT 128 Multislices ... กับการตรวจโรคหัวใจ
         เพราะหัวใจ เป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวและทำงานอยู่เสมอโดยไม่หยุดพัก  การตรวจหัวใจ หรือเส้นเลือดในหัวใจ จึงยากกว่าการตรวจอวัยวะอื่นๆ แต่ด้วยเทคโนโลยี CT 128 Slice ที่เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที และวิเคราะห์ผลตรวจออกมาเป็นภาพ 3 มิติ สามารถดูภาพในระนาบต่างๆ ของหัวใจได้อีกด้วย  ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค หรือความผิดปกติของหัวใจได้ชัดเจนมากขึ้น

  การตรวจ CT SCAN 128 slice เพื่อตรวจหาความผิดปกติในเนื้อเยื่อ กระดูก หรือโครงสร้างของร่างกาย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง (Brain CT)
- ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง (Abdominal CT)
- ตรวจกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติ
- ตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)
- ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นในเนื้อเยื่อปอด

- ตรวจระบบหลอดเลือดแดงในทุกส่วนของร่างกาย (CTA)


        1. ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรค เช่นเกิดภาวะ เส้นเลือดหัวใจโป่งพอง หรือตีบตัน ออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้รวดเร็วแม่นยำ และใช้เวลาตรวจสั้นๆ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง โดยไม่ต้องใส่สายเข้าไปในร่างกาย

        2. ในภาวะผู้ป่วยวิกฤตซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ได้นาน หรือมีการดิ้น กระสับกระส่าย หรือหยุดนิ่งเป็นช่วงๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยอุบัติเหตุสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จากอุบัติเหตุ อาการหนัก โดยประสิทธิภาพของเครื่องทำงานได้อย่างรวดเร็ว ความไวสูงประมาณ 10-12 วินาที จะได้ภาพและผลการตรวจภายใน 1 – 2 นาที แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดของโรคในสมอง และช่วยให้การผ่าตัดเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น และมีความปลอดภัยสูง

        3. สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะในช่องท้อง ตรวจอวัยวะที่มี การเคลื่อนไหวตลอด- เวลา ขณะที่มีการหายใจเข้าออก ด้วยความเร็วสูงของการตรวจ และการช่วยสร้างภาพ 3 มิติ โดยให้ผู้ป่วยกลั้นใจเพียงครั้งเดียว 30 วินาที หรือ 2 ครั้ง สามารถตรวจอวัยวะที่มีความยาวประมาณ 20 -30 เซนติเมตร ได้หมดและแม่นยำ ไม่พลาดเป้า แม้กระทั่งความผิดปกติเล็กๆ เช่น ไส้ติ่ง

        4. กรณีผู้ป่วยมีเส้นโลหิตแตกในสมอง เราสามารถใช้ Spiral CT scan ตรวจภาพขนาด หนา 1 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดดำ แล้วจับภาพ 3 มิติ ของสมองช่วยค้นหาเส้นเลือดสมองส่วนที่โป่งพอง ที่เป็นสาเหตุของเส้นเลือดแตกและรั่ว เพื่อวางแผนการรักษาได้รวดเร็วแม่นยำ และใช้เวลาตรวจสั้นๆ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทั้งๆ ที่มีเลือดออกมาอยู่ในสมอง โดยไม่ต้องสวนหรือฉีดสี
นอกจากนี้ เครื่อง CT.SCAN ยังสามารถตรวจเพื่อหารอยโรคต่าง ๆ ได้อีกมากมายเช่น

  • รายละเอียดของกระดูก,อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
  • ตรวจหาความผิดปกติของช่องปาก ฟัน เช่น ฟันคุด
  • ตรวจดูภาวะกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
  • ตรวจดูการแพร่กระจายของมะเร็งส่วนต่าง ๆ
  • ตรวจผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจ

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

Update ณ วันที่ 02-05-2562

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital