ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนยสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
 
 


       เปิดให้บริการครบวงจร สำหรับสุภาพสตรีทุกช่วงวัย มีศักยภาพการให้บริการที่ครบครัน ประกอบด้วย 
แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง  ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยโรค
เฉพาะกลุ่มสตรี ให้บริการ..

  • รับฝากครรภ์
  • ตรวจความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
  • ปรึกษาการมีบุตรยาก
  • ภาวะเข้าสู่วัยทองหญิง

ตรวจความสมบูรณ์ของลูกในครรภ์ด้วยอัลตราซาว์ด 4 มิติ

ตารางแพทย์ศูนย์สูตินรีเวชกรรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777
อัพเดท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562


 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital