ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

         CSR ลานนาเพื่อสังคม
ศูนย์โรคปวดเข่า รพ.ลานนา จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“การป้องกันการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา และการรักษาโรคข้อและเข่า ด้วยการส่องกล้อง”
และ "เตรียมตัวอย่างไร...ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman World Championship"
การป้องกันการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา และการรักษาโรคข้อและเข่า ด้วยการส่องกล้อง ดาวน์โหลด>>>
เตรียมตัวอย่างไร...ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก
Ironman World Championship
ชมวีดีโอ>>>
เทคโนโลยีการรักษาด้วยเลเซอร์ 
กำลังสูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
ดาวน์โหลด>>>
การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ป้องกันโรคข้อและเข่า ดาวน์โหลด>>>
ชมภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2561
ลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ "
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2560
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงเรียนบ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่่"
งานอบรมวิชาการ เรื่อง "ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน และการช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น"
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559
งานอบรมสุขภาพดีได้ในที่ทำงาน เรื่อง "สารพันปัญหาโรคปวดท้อง และเทคโนโลยีการรักษา"
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงเรียนบ้านป็อก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่"
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2558
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด ่"
งานอบรมสุขภาพดีได้ในที่ทำงาน เรื่อง "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"
บรรยายวิชาการ เรื่อง "โรคอ้วน ... อันตราย"
โดย นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ดาวโหลด>>>
บรรยายวิชาการ เรื่อง "ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"
โดย คุณพานทอง สมปาน พยาบาลอาชีวอนามัย
ดาวโหลด>>>
ชมภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2557
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงแรมบ้านทุ่งยาว ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่"
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน "ติดป้ายรณรงค์การวอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นแบดมินตัน"
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ป้ายรณรงค์การวอร์มอัพร่างกายก่อนเล่นเบดมินตัน คลิกอ่านต่อ>>>
งานอบรมสุขภาพดีได้ในที่ทำงาน เรื่อง "การดูแลภาวะฉุกเฉิน โรคหัวใจในออฟฟิศ"
เจ็บอก ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต หัวใจขาดเลือด
ลานนารักษาได้ โดย : นพ. อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ , แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
คลิกอ่านต่อ>>>
"ออฟฟิศรู้ไว้ โรคหัวใจพึงระวัง" โดย… คุณพานทอง สมปาน หัวหน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลลานนา (พยาบาลอาชีวอนามัย) คลิกอ่านต่อ>>>
"การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR : BASIC LIFE SUPPORT) " โดย… ทีมแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2556
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "โรงแรมบ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน"
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรมการสำรวจสถานที่ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพการจัดกิจกรรม "ลานนารวมใจ ต้านภัยหนาว" คลิกอ่านต่อ>>>
ดาวโหลดเอกสารงานวิชาการปวดหลังจากการทำงานในออฟฟิศ
การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
โดย นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.ลำพูน
ดาวโหลด>>>

ปวดหลังจาก Office syndrom
โดย นพ.เดชา คอยแก่น
แพทย์กระดูกและข้อประจารพ.ลานนาเชียงใหม่

ดาวโหลด>>>
การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานในสานักงาน
โดย คุณพานทอง สมปาน พยาบาลอาชีวอนามัย
ดาวโหลด>>>

กายภาพบำบัด ป้องกันโรค Office syndrome
โดย คุณ ศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด รพ.ลานนา

ดาวโหลด>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
โครงการลานนารวมใจต้านภัยหนาว "หมู่บ้านศรีเนห์รูและชุมชนช่างเคี่ยน"
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค มือ เท่้า ปาก
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
โครงการรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี ...สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธ์
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2554
โครงการเครือรามเชียงใหม่มอบสุขสู่สังคม ปี2554
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2553
โครงการเครือรามเชียงใหม่มอบสุขสู่สังคม ปี2553
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>
โครงการ "กิจกรรมวันศุกร์เพื่อน้อง ... โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร"
เอกสารโครงการ คลิกอ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม คลิกอ่านต่อ>>>

 

 

 

Share

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมความงามใบหน้า

           

 
designed by Lanna Hospital