ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ร่วมงานกับเรา

 

โรงพยาบาลลานนา เปิดรับสมัครพยาบาล จำนวนหลายอัตรา
ข้อมูลการให้ทุนเมื่อผ่านการทดลองงาน

จำนวนทุน ใช้ทุน

60,000 บาท

3 ปี

80,000 บาท

4 ปี

110,000 บาท
(เฉพาะ OR, ICU รับเพิ่มเป็น 150,000 บาท เมื่อ Technical Competency ผ่านระดับ 2)

5 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน                       
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน                         
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript, หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
  6. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่…
แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา
ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์         เวลา 08.00-12.00 น.
โทรศัพท์ 052 1349 777

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้
โรงพยาบาลลานนา
เลขที่ 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ"

 

สนใจติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานมาที่
แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (052) 134-777

(ไม่รับพิจารณาผ่านทาง E-MAIL)

Share


 

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                 

 
designed by Lanna Hospital