ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลลานนา
 

  รักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

          สามารถตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เฉียบพลัน และให้การรักษาอย่างตรงจุด ด้วยการทำบอลลูนขยาย

หลอดเลือดหัวใจ [PCI] Percutanous Coronary Intervention ภายใน 90 นาที


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

 

Share

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital