ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา
 
 

  บริการตรวจรักษา และวินิจฉัย โรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

 บริการตรวจรักษา และวินิจฉัย โรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ทุกสาขา บริการตรวจพิเศษ เช่น

  • ตรวจหาค่าแคลเซียมสกอล์ในหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  • ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise stress test)
  • ตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G)
  • เครื่องตรวจหัวใจตลอด 24 ชม. (Holter monitor)
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด (Pulmonary function test)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

ตารางออกตรวจแพทย์ศูนย์อายุรกรรม
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital