ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา
 


  มีแพทย์ศัลยกรรมอยู่ประจำโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง และสามารถผ่าตัดฉุกเฉินได้ทันที

  บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โทร.052-134-777

  • บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ทั่วประเทศ  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานผ่านการอบรม
    BLS (Basic life Support) และ ALS (Advance  life Support)
  • ให้บริการรับ - ส่ง  เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ด้วยรถพยาบาล  [Ambulance]  สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
    และนอกโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง      
  • บริการรักษาพยาบาลตามบ้านพัก และโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาล
    (HOTEL CALL) ตลอด 24 ชั่วโมง

*  ประสานงานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน   ทางเครื่องบิน  [Air Ambulances]

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมความงามใบหน้า
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

              

 
designed by Lanna Hospital