ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


ป้องกันการแพร่เชื้อ ด้วยการไอ จาม ให้ถูกวิธี


 


ป้องกันการแพร่เชื้อ ด้วยการไอ จาม ให้ถูกวิธี

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่พบได้บ่อย เช่น่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสเมอร์ส วัณโรค และปอดบวม ฯลฯ สาเหตุที่พบโรคนี้มาก เนื่องจากเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แล้วเมื่อผู้ป่วยไอ จาม โดยไม่ป้องกัน หรือป้องกันไม่ถูกวิธี  ก็จะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไปได้ไกล พยายามหลีกเลี่ยงการไอ จาม สัมผัสมือโดยตรง  เพราะหลังจากไอ จามเสร็จ เชื้อโรคจะยังอยู่ที่มือเรา แล้วหากเราไปจับสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เชื้อโรคเหล่านั้นก็จะติดไปด้วย ทำให้ผู้อื่นที่ใช้ต่อ อาจติดเชื้อโรคนั้นได้

โรงพยาบาลลานนา จะมาแนะนำวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อ และการไอ จามให้ถูกวิธี ดังนี้

1. ปิดปากเมื่อไอ จามด้วยทิชชู … เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษชำระ หรือทิชชูมาปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย แล้วนำไปทิ้งในถังขยะปิดให้เรียบร้อย

2. ไอ จาม ใส่ข้อพับ ข้อศอก …  เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษชำระ ควรใช้การไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนจาม ไอทุกครั้งไม่ควรไอ จามใส่มือ

3. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ …  หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮล์ฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อโรค ไม่ให้แพร่กระจาย

4. ใส่หน้ากากอนามัย … วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยให้เอาด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหูขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลงในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อื่น

                วิธีป้องกันการแพร่เชื้อ ด้วยการไอ จามให้ถูกวิธีง่ายๆ เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น รวมทั้งป้องกันตนเองจากผู้อื่นด้วย 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ป้องกันการแพร่เชื้อ ด้วยการไอ จาม ให้ถูกวิธี

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมความงามใบหน้า

           

 
designed by Lanna Hospital