โรงพยาบาลลานนา 3
Lanna 3 Hospital

 

โรงพยาบาลลานนา3 พร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน

โรงพยาบาลลานนา ขยายศักยภาพ ลงทุนสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 ด้วยงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นมาก ของโรงพยาบาลลานนา ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ รวมถึงได้จัดเตรียมความพร้อมของทีมงาน บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนก และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารจากโรงพยาบาลลานนา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โรงพยาบาลลานนา
โทร.052-015-999


                                โรงพยาบาลลานนา 3 Lanna 3 Hospital
          เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.052-015-999

   
    ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

Share
 

 

 

        

   แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
   ห้องพักเพื่อการกักตัว
   ห้องพักผู้ป่วย (เดี่ยวพิเศษ)
   ห้องพักผู้ป่วย (รวม)
   แผนกกายภาพบำบัด
   ห้องอาหารลานนา 3
 สิทธิร่วมประกันสังคม และประกันชีวิต
 
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   

 
designed by Lanna Hospital