ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา
 

       “การเล่น.. นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว การเล่น ยังทำให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์
ที่ดี (EQ) กล่าวคือ มีจิตใจผ่องใสและมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นทั้งสองสิ่งนี้ก็จะส่งผล
ให้สามารถ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา (IQ)”


       ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา  มิได้มุ่งเน้นแต่ในด้านรักษาพยาบาล  แต่ยังมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ควบคู่ไปกับพัฒนาการตามวัย ภายในศูนย์  นอกจากจะประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อม
ให้คำปรึกษา และบรรยากาศ  อบอุ่นเป็นมิตร ยังมีมุมเด็กเล่น (Play Land) สำหรับให้เด็กรู้สึก สนุกสนาน
ผ่อนคลาย เมื่อมาพบแพทย์


ใบคำแนะนำวิธีสังเกตอุจจาระทารกจาก โรคทางเดินน้ำดีตีบตัน
Infant stool color cardDownload ใบคำแนะนำวิธีสังเกตอุจจาระทารกจาก โรคทางเดินน้ำดีตีบตันท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-777

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

              

 
designed by Lanna Hospital