ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง   โรงพยาบาลลานนา
 


  มีแพทย์ศัลยกรรมอยู่ประจำโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง และสามารถผ่าตัดฉุกเฉินได้ทันที
        

 • การผ่าตัดทางวิดิทัศน์ Laparoscope

                เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเปิดแผลขนาดเล็ก แต่ประสิทธิภาพในการผ่าตัดเท่าเทียมกับการผ่าตัดใหญ่ อีกทั้งผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาในการนอนโรงพยาบาลหลายวัน อันได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้องวิดิทัคน์
  ( Laparoscope Cholecystectomy ) , การผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ทางกล้องวิดิทัศน์ ( Laparoscope Cystectomy ), การผ่าตัดข้อเข่าทางกล้องวิดิทัศน์ ( Arthroscope ) เป็นต้น
 • การส่องตรวจภายใน Endoscope   โดยใช้เครื่องมือพิเศษ สำหรับส่องตรวจภายใน ประกอบด้วย
 1. Gastroscope   ส่องตรวจภายในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
 2. Colonoscope   ส่องตรวจภายในลำไส้ใหญ่
 3. Duodenoscope ส่องกล้องภายในลำไส้เล็กส่วนต้น
 4. Sigmoidoscope ส่องตรวจภายในลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 5. Bronchoscope  ส่องตรวจหลอดลมและทางเดินหายใจ
 6. Cystoscope ส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 7. Direct Laryngoscope ส่องตรวจกล่องเสียง
 8. Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatiography ( ERCP)  ส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี
  และตับอ่อน
 9. Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยไทรอยด์ ไม่มีแผลเป็นที่คอ ด้วยวิธีการส่องกล้องไร้แผล
 • ตรวจวินิจฉัย โรคทางศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูง 
  (
  CT Multislices)

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   
 
designed by Lanna Hospital