ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 
 วารสารเพื่อสุขภาพ "ลานนาสาร" จากโรงพยาบาลลานนา

 
 
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2565
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2566
ประจำเดือนมกราคม - กรกฎาคม
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2566
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2564
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1ปี 2565
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2565
ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2563
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2564
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2564
ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2562
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2563
ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม
View
 
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2563
ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน
View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2561
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2561
ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2562
ประจำเดือนมกราคม - สิงหาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2560
ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน
View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2560
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2561
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน
View
     
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน
View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2559
ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2560
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน
View
     
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2559
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน
View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2558
ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2558
ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2557
ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม
View
ลานนาสารฉบับที่ 4 ปี 2557
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมView
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2558
ประจำเดือน มกราคม - เมษายนView
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2557
ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2557
ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 4 ปี 2556
ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2556
ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2556
ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2556
ประจำเดือน มกราคม - เมษายน View
ลานนาสารฉบับที่ 4 ปี 2555
ประจำเดือน กรกฏคม - กันยายน View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2555
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2555
ประจำเดือน มกราคม - เมษายน View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2555
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 4 ปี 2554
ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2554
ประจำเดือน กรกฏาคม -กันยายน View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2554
ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2554
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 4 ปี 2553
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม View
ลานนาสารฉบับที่ 3 ปี 2553
ประจำเดือน กรกฏคม - กันยายน View
ลานนาสารฉบับที่ 2 ปี 2553
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน View
ลานนาสารฉบับที่ 1 ปี 2553
ประจำเดือน มกราคม - เมษายน View

 

 

Share

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital