ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


  อัตราราคาค่าเหมาคลอด โรงพยาบาลลานนา 2564

 

 


  อัตราค่าเหมาคลอด...โรงพยาบาลลานนา ปี 2564

  
  คลอดปกติ    ราคา 22,000 น. พักฟื้น 2 คืน 3 วัน
  ผ่าตัดคลอดหน้าท้อง ราคา 35,000 น. พักฟื้น 3 คืน 4 วัน

  หมายเหตุ อัตราค่าคลอดนี้ไม่รวม
  1. ค่าทารกแรกเกิด
  2. ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
  3. ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหารสั่งพิเศษ ฯลฯ
  4. ค่าพักฟื้นที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลกำหนด
  5. ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
  6. กรณีที่มารดามีโรคแทรกซ้อน ไม่สามารถใช้ราคาค่าเหมาจ่ายนี้
  7. อัตรานี้ ไม่สามารถใช้กับบัตรส่วนลดใด ๆ ได้

  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 08 เมษายน 2564

Share

 

 

 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

                   

 
designed by Lanna Hospital