ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคม
สำหรับผู้สมัครใจชำระเงินเอง

 


ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม

1).ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar)

2).ตรวจการทำงานของไต  (Creatinine)

3).ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)

4).ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด  (CBC)

5).ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)

ราคา 900 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)

รายการตรวจสุขภาพเลือกตรวจได้ตามรายการ
Health Check-Up List

1. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) ราคา 130 บาท

2. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ราคา 150 บาท

3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis) ราคา 155 บาท

4. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ราคา 220 บาท

5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ag) ราคา 260 บาท

6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile) ราคา 580 บาท

7. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap Smear + ค่าแพทย์ + อุปกรณ์) ราคา 800 บาท

8. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X- Ray) ราคา 390 บาท

9. ตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) + U/S Breast ราคา 2,680 บาท

* กรุณางดน้ำ - งดอาหาร ก่อนรับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8 ชม. 
** รายการตรวจนี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์
*** ผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคม แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็คสิทธิ์ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพฯ โทร.052-134-727


ผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกคน สามารถใช้สิทธิ์ได้ ... ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3
โทร. 052-134-777 , 052-015-999


ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital