ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


โรงพยาบาลลานนา ร่วมระบบ “หมอพร้อม”
เข้าสู่การเป็น “Digital Health Pass”


โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ร่วมระบบ “หมอพร้อม”
เข้าสู่การเป็น “Digital Health Pass”

> บริการลงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19
> รายงานผล การตรวจหาเชื้อโควิด-19
> ออกหนังสือรับรองแพทย์ กรณีติดเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลลานนา เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ โดยเข้าร่วมกับระบบ “หมอพร้อม” เข้าสู่การเป็น “Digital Health Pass” อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยมีบริการ เช่น ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 , การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบ RT-PCR , ATK , Antigen และ หนังสือรับรองแพทย์กรณีหายป่วยจากเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการให้บริการเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU DCC) เป็นต้น

“Digital Health Pass” คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” ... โดยข้อมูลใน Digital Health Pass ใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีน ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และใบรับรองแพทย์เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ครบจบทุกรายการ เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในและนอกประเทศได้

ซึ่งท่านสามารถขอ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ผ่านแอปฯ หมอพร้อม หรือในไลน์ได้แล้ว โดยสามารถแจ้งเรื่อง และประสานงานส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา …

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ >>>
Line ID >>> chkuplanna
โทร. >>> 052-134-727

โรงพยาบาลลานนา ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ เลือกใช้บริการโรงพยาบาลลานนา

  ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
  ศูนย์โรคปวดหลัง
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์สูตินรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital