ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา
 
 
คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2560
       
  เดือนธันวาคม 2560      
     
  เดือนสิงหาคม 2560   เดือนตุลาคม 2560  
     
  เดือนมิถุนายน 2560   เดือนกรกฏาคม 2560  
     
  เดือนมีนาคม 2560   เดือนเมษายน 2560  
     
  เดือนมกราคม 2560   เดือนกุมภาพันธ์ 2560  
 
คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2559
         
     
  เดือนตุลาคม 2559   เดือนพฤศจิกายน 2559  
     
  เดือนกรกฎาคม 2559   เดือนสิงหาคม 2559  
     
  เดือนเมษายน2559   เดือนพฤษภาคม2559  
     
  เดือนมกราคม 2559   เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
 
  คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2558
     
  เดือนพฤศจิกายน 2558   เดือนธันวาคม 2558  
     
  เดือนกันยายน 2558   เดือนตุลาคม 2558  
         
     
  เดือนกรกฎาคม 2558   เดือนสิงหาคม 2558  
     
  เดือนพฤษภาคม 2558   เดือนมิถุนายน 2558  
     
  เดือนมีนาคม 2558   เดือนเมษายน 2558  
     
  เดือนมกราคม 2558   เดือนกุมภาพันธ์ 2558  
         
 
  คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2557
     
  เดือนธันวาคม 2557   เดือนพฤศจิกายน 2557  
     
  เดือนตุลาคม 2557   เดือนกันยายน 2557  
         
     
  เดือนสิงหาคม 2557   เดือนกรกฏาคม 2557  
     
  เดือนมิถุนายน 2557   เดือนพฤษภาคม 2557  
     
  เดือนเมษายน 2557   เดือนมีนาคม 2557  
     
  เดือนกุมภาพันธ์ 2557   เดือนมกราคม 2557  
 
  คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2556
     
  เดือนพฤศจิกายน 2556   เดือนธันวาคม 2556  
     
  เดือนกันยายน 2556   เดือนตุลาคม 2556  
     
  เดือนกรกฎาคม 2556   เดือนสิงหาคม 2556  
     
  เดือนพฤษภาคม 2556   เดือนมิถุนายน 2556  
     
  เดือนมีนาคม 2556   เดือนเมษายน 2556  
     
  เดือนมกราคม 2556   เดือนกุมภาพันธ์ 2556  
 
  คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2555
     
  เดือนพฤศจิกายน 2555   เดือนธันวาคม 2555  
     
  เดือนกันยายน 2555   เดือนตุลาคม 2555  
     
  เดือนกรกฎาคม 2555   เดือนสิงหาคม 2555  
     
  เดือนพฤษภาคม 2555   เดือนมิถุนายน 2555  
     
  เดือนมีนาคม 2555   เดือนเมษายน 2555  
     
  เดือนมกราคม 2555   เดือนกุมภาพันธ์ 2555  
         
    คู่สร้างคู่สมโรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2554  
     
  เดือนธันวาคม 2554   เดือนตุลาคม 2554  
       
  เดือนกันยายน 2554      
Share

 

 

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital